NỘI DUNG KHÓA HỌC: CHUYÊN GIA KIỂM THỬ BẢO MẬT HỆ THỐNG

STT Nội dung Chi tiết Lab Số giờ
1 Module 1: Ethical Hacking Chuẩn bị môi trường - Hướng dẫn tạo USB Boot Kali 2.0
- Cài đặt HĐH Kali 2.0
4h
Ẩn danh - Giấu địa chỉ MAC với macchanger
- Sử dụng Proxy để giấu địa chỉ IP
- Ẩn danh truy cập với TOR - Proxychains
- Giấu địa chỉ IP với OpenVPN
6h
Tấn công HĐH - Reset Password CentOS 7
- Reset Password Windows Server 2012
- Quét và tấn công tự động với Armitage
6h
Tấn công dịch vụ - Điều hướng DNS để chiếm đoạt tài khoản Facebook
- Chiếm đoạt mật khẩu Gmail (Sử dụng MITMf)
4h
Tấn công Website - Tấn công Website bằng lỗi SQL Injection
- Sử dụng SQL Injection để Bypass đăng nhập
- Tấn công SQL Injection với SQLMap
- Tấn công Website bằng lỗi XSS - Reflection
- Tấn công Website bằng lỗi Command Execution
- Tấn công Website bằng lỗi CSRF
- Tấn công Website bằng lỗi File Inclution
- Tấn công Website bằng Bug Download/Upload
16h
Password - Tạo Wordlists với Crunch
- Brute-force mật khẩu Website với Hydra
- Chiếm đoạt Website Wordpress
- Chiếm đoạt mật khẩu Website với Wireshark
- Giải mã Hash (MD5)
8h
Tấn công thiết bị không dây - Giám sát và lập báo cáo Wifi với Kismet
- Chiếm đoạt mật khẩu Wifi với Aircrack-ng
- Chiếm đoạt mật khẩu Wifi với Fern-Wifi-Cracker
6h
Virus - Chèn Backdoor vào File Download (sử dụng MITMf và Metasploit)
- Bypass AntiVirus với msfvenom
- Bypass AntiVirus với SET - Powershell
- Bypass AntiVirus với Veil-Evasion
- Bypass AntiVirus với Shellter
10h
Tương tác sau tấn công - Tương tác sau tấn công với Meterpreter
- Sử dụng Shell CMD để chiếm quyền Remote Desktop
2h
2 Module 2: Penetration Testing Information Gathering - Sử dung Dmitry, Google Hacking Database để do thám mục tiêu 4h
Scan - Scan Website với Nikto
- Scan Website với OWASP-ZAP
- Cài đặt OpenVAS
- Scan hệ thống với OpenVAS
- Cài đặt Nessus trên Kali Linux 2.0
- Scan hệ thống mạng với Nessus
- Scan mạng với Nmap (Basic)
- Scan mạng với Nmap (Advanced)
- Kĩ năng phân tích gói tin với Wireshark
14h

- Thực tế đạt được sau khóa học này:

+ Dò quét được các điểm yếu trong hệ thống mạng, mô phỏng tấn công và lập báo cáo về những rủi ro mà hệ thống mạng của doanh nghiệp hoặc tổ chức đang gặp phải.

+ Tự tin đối phó với tội phạm mạng máy tính, với những Hacker mũ đen tinh vi nhất.

+ Có khả năng phân tích các phần mềm độc hại, cũng như nghiên cứu xử lý các lỗ hổng bảo mật mới nhất.

+ Tự tin nắm giữ các vị trí chuyên viên kiểm thử Bảo mật cho đa dạng các loại hình doanh nghiệp.

+ Kiểm thử Bảo mật cho hệ thống máy chủ và Data Center

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN

Để nhận thông tin tư vấn về chương trình, vui lòng điền đầy đủ thông tin dưới đây, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn sớm nhất