Khóa học CCNP

Nội dung

Mục tiêu

Thực tế làm được

Module 1 – Route (60h) Thực thi các giải pháp định tuyến 1. Nắm bắt cơ bản các dịch vụ định tuyến
2. Cấu hình định tuyến EIGRP
3. Cấu hình định tuyến OSPF
4. Các kỹ thuật điều khiển cập nhật thông tin định tuyến
5. Thực thi điều khiển tuyến đường
6. Triển khai giải pháp BGP cho nhà cung cấp dịch vụ
7. Thực thi định tuyến cho văn phòng chi nhánh và người dùng di động
8. Triển khai IPv6 cho mạng doanh nghiệp
Module 2 – Switch (60h) Thực thi các giải pháp chuyển mạch 1. Phân tích kiến trúc mạng doanh nghiệp của Cisco
2. Triển khai giải pháp VLAN cho mạng doanh nghiệp
3. Tìm hiểu giao thức chống loop Spanning Tree
4. Thực thi định tuyến giữa các VLAN
5. Thực thi tính sẵn sàng cao và dự phòng mạng doanh nghiệp
6. Bảo mật hạ tầng mạng doanh nghiệp 
7. Hạ tầng mạng doanh nghiệp với các dịch vụ nâng cao
Module 3 – Tshoot (48h) Gỡ rối mạng IP 1. Lập kế hoạch bảo trì cho mạng phức tạp
2. Tiến trình gỡ rối một mạng doanh nghệp phức tạp 
3. Sử dụng các công cụ và ứng dụng cho việc bảo trì và gỡ rối hệ thống mạng
4. Giải pháp bảo trì và gỡ rỗi chuyển mạch
5. Giải pháp bảo trì và gỡ rối định tuyến
6. Gỡ rỗi các dịch vụ liên quan tới địa chỉ
7. Gỡ rối các vấn đề liên quan đến hiệu suất mạng
8. Gỡ rối mạng hội tụ
9. Bảo trì và gỡ rối an ninh mạng
10. Đánh giá và gỡ rối mô hình mạng doanh nghiệp phức tạp 

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN

Để nhận thông tin tư vấn về chương trình, vui lòng điền đầy đủ thông tin dưới đây, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn sớm nhất