NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Nội dung chương trình bao gồm 3 giai đoạn được phân bổ như sau:

GĐ/Môn học Lý thuyết/Thực hành (Giờ)
1. Kiến thức cơ bản (HCJ) 21
2. Lý thuyết ứng dụng + Game (PGF) 24
3. Xây dựng ứng dụng bằng PhoneGap (PRJG) 21
Tổng 66

Ghi chú: Sau mỗi giai đoạn (1,2) là một bài thi thực hành; Giai đoạn 3 (Bảo vệ đồ án)

Nội dung chi tiết

Thời gian học Nội dung Giờ
Giai đoạn 1 (HCJ) Kiến thức cơ bản Kiến thức cơ bản
- Nắm vững khái niệm và xây dựng được trang web html tĩnh
- Hiểu và sử dụng các thuộc tính CSS
- Sử dụng tốt các thuộc tính mới ở CSS 3
- Khái niệm cơ bản về Javascript
- Xử lý sự kiện, đối tượng, kết hợp thư viện nguồn mở Jquery Mobile
21
Kiểm tra Kiểm tra kiến thức giai đoạn 1 2
Giai đoạn 2 (PGF)Lý thuyết ứng dụng + Game Lập trình ứng dụng + Game + Framework
- Lý thuyết về lập trình ứng dụng, xây dựng ứng dụng bằng PhoneGap.
- Lý thuyết về lập trình game, học cách sử dụng framework làm game.
- Tạo database với MySQL, cú pháp PHP căn bản. Xây dựng form gửi nhận dữ liệu
- Xây dựng ứng dụng kết nối mạng, sử dụng dịch vụ qua AJAX.
- Lập tài khoản PhoneGap, build ứng dụng online, offline. (iOS, WindowsPhone, Android)
24
Kiểm tra Kiểm tra kiến thức hết giai đoạn 2 2
Giai đoạn 3 (PRJG) Dự án Xây dựng ứng dụng hoặc game bằng PhoneGap 21
Bảo vệ    

Hoàn thành khoá học, học viên được cấp Chứng nhận hoàn thành khóa học của Hệ thống Đào tạo Lập trình viên Quốc tế BACHKHOA-APTECH.

BẠN LÀM ĐƯỢC GÌ SAU KHI KẾT THÚC KHÓA HỌC?

ĐẢM BẢO LÀM ĐƯỢC VIỆC NGAY SAU KHI HOÀN THÀNH KHÓA HỌC

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN

Để nhận thông tin tư vấn về chương trình, vui lòng điền đầy đủ thông tin dưới đây, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn sớm nhất