• Thời gian học:10 buổi, 2h/buổi

Nội dung chương trình học xây dựng tường lửa với pfsense

Nội dung Mục tiêu Thực tế làm được
Module 1 Cài đặt PFSense - Cài đặt, cấu hình cơ bản & cạp nhật Pfsense hoàn chỉnh
Module 2 Cấu hình cơ bản firewall pfsense - Cấu hình Proxy Server, Transparent Proxy
- Cấu hình Giới hạn truy cập địa chỉ IP, Subnet, Website
- Cấu hình giới hạn giờ truy cập Internet, giới hạn nội dung Download, băng thông
- Cấu hình Antivirus trên Pfsense
- Chứng thực User khi truy cập Internet
- Tạo báo cáo, thống kê tình trạng sử dụng Internet
Module 3 Các tính năng nâng cao trên Pfsense - Cấu hình Captive Portal cho Wifi
- Cấu hình MultiWAN
- Cấu hình VPN: Client to Site, VPN to Site
- Cấu hình Ipsec
- Cấu hình Public dịch vụ ra Internet
Module 4 Giám sát & bảo mật hệ thống - Cấu hình Snort-IDS, IPS
- Theo dõi hoạt động của các dịch vụ
- Backup & Restore cấu hình hệ thống Pfsense

Các khóa học liên quan khác

tieng-anh-chuyen-nganh-cntt

Lập trình viên quốc tế ACCP I13

tieng-anh-chuyen-nganh-cntt

Lập trình ứng dụng di động Android

tieng-anh-chuyen-nganh-cntt

Lập trình website với php

tieng-anh-chuyen-nganh-cntt

Lập trình website với ASP

tieng-anh-chuyen-nganh-cntt

Lập trình ứng dụng java

tieng-anh-chuyen-nganh-cntt

Lập trình website với Asp.net MVC 5

tieng-anh-chuyen-nganh-cntt

Lập trình website với Java

tieng-anh-chuyen-nganh-cntt

Lập trình đa nền tảng Phonegap

tieng-anh-chuyen-nganh-cntt

Lập trình Windows form C#

tieng-anh-chuyen-nganh-cntt

Khóa học tiếng Anh giao tiếp

tieng-anh-chuyen-nganh-cntt

Khóa học tiếng Anh CNTT

tieng-anh-chuyen-nganh-cntt

Mạng và bảo mật quốc tế HDSM

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN

Để nhận thông tin tư vấn về chương trình, vui lòng điền đầy đủ thông tin dưới đây, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn sớm nhất