bmon – Công cụ giám sát băng thông mạng trên Linux

10:28 06-09-2017BKAP Media

 

bmon là công cụ giám sát băng thông mạng và gỡ rối mạnh mẽ cho các hệ thống Unix. Công cụ này có thể capture lại lưu lượng mạng và hiển thị thống kê một cách trực quan bằng Text-base . bmon có thể giám sát mạng theo thời gian thực rất hiệu quả

Cài đặt bmon trên Linux

bmon có thể được cài đặt một cách đơn giản trên hầu hết các phiên bản Linux, nhưng đa phần là phiên bản cũ

Nếu bạn muốn cài đặt bmon phiên bản mới nhất (version 4.0) thì thực hiện như sau

Trên CentOS, RHEL and Fedora

Trên Debian, Ubuntu and Linux Mint

Sử dụng bmon

Khởi động bmon bằng lệnh bên dưới , trước khi bắt đầu ta cần biết RX là received bytes per second (byte nhận được mỗi giây) và TX refers to transmitted bytes per second.

Để xem thông tin chi tiết hơn bấm “d

nhấn [Shift + ?] để xem thêm một số tùy chọn, nhấn [Shift + ?] một lần nữa đê tắt

Sử dụng phím mũi tên lên/xuống để chuyển đổi giữa các Network Interface

Để hiển thị 1 Interface cố định ta thêm giá trị -p

Để thay đổi hiển thị Bytes/second bằng Bits/second ta dùng lệnh

Sử dụng bmon Input Module

bmon có một số module đầu vào cung cấp các giao diện trong thống kê dữ liệu , các module này bao gồm

  • Netlink – sử dụng các giao thức NETLINK để thu thập và điều khiển các traffic từ kernel. Đây là module mặc định

  • proc – đọc các thống kê từ file /proc/net/dev, đây cũng là giao diện dự phòng khi NETLINK không có sẵn
  • dummy – Đây là module đầu vào dùng cho mục đích gỡ rối và thử nghiệm
  • null – vô hiệu hóa việc thu thập dữ liệu

Để tìm thêm thông tin về module ta dùng lệnh với tùy chọn  “help”

Câu lệnh tiếp theo sẽ kích hoạt module đầu vào proc

Sử dụng bmon Output Module

bmon cũng sử dụng các module đầu vào để xuất và hiển thị các dữ liệu được thu thập bởi các module đầu vào, các module này bao gồm

  • curses – Đây là module đầu vào mặc định, module này dự trên giao diện text, cung cấp các ước tính theo thời gian thực

  • ascii – là đầu ra dưới dạng văn bản, nó có thể hiển thị danh sách các interface, thông số chi tiết . Module này dự phòng cho curses
  • format –
  • null – vô hiệu hóa đầu ra

Để tìm thêm thông tin về module ta dùng lệnh với tùy chọn  “help”

Câu lệnh sau sẽ bật bmon ở chế độ đầu ra ascii

Để biết thêm thông tin sử dụng bmon, truy cập vào https://github.com/tgraf/bmon

Chuyên gia: Đặng Đình Công

   0968276996