Cài đặt và cấu hình DNS trên windows server 2008

19:52 15-04-2021BKAP Media

Cài đặt và cấu hình DNS

DNS là chìa khóa chủ chốt của nhiều dịch vụ mạng như duyệt Internet, mail server, web server.

DNS viết tắt từ Domain Name System  là Hệ thống phân giải tên được phát minh vào năm 1984 cho Internet và là một trong số các chuẩn công nghiệp của các cổng bao gồm cả TCP/IP. DNS là chìa khóa chủ chốt của nhiều dịch vụ mạng như duyệt Internet, mail server, web server. Đối với người quản trị mạng thì DNS là không thể không tìm hiểu.

 

Cài đặt và cấu hình DNS trên windows server 2008

 

Chuẩn bị cho hệ thống:

– 1 Máy windows 2008 ( BKAP-DC08-01 ) chưa nâng cấp .

– Địa chỉ mạng như sau:

cai-dat-va-cau-hinh-dns-tren-windows-server-2008-01

DNS có thể được cài đặt trên 1 máy tính riêng lẻ thuộc domain. Tuy nhiên tối ưu nhất là nên cài DNS trên máy Domain Controller vì khi đó DNS sẽ được tích hợp chặt chẽ với AD.

Phần 1: Cài đặt DNS:

Gán IP tĩnh cho card mạng.

cai-dat-va-cau-hinh-dns-tren-windows-server-2008-02

Vào Server manager, click chuột phải vào role chọn Add Roles.

cai-dat-va-cau-hinh-dns-tren-windows-server-2008-03

Ở giao diện màn hình tiếp theo chọn Next.

cai-dat-va-cau-hinh-dns-tren-windows-server-2008-04

Tích chọn DNS sau đó chọn Next.

cai-dat-va-cau-hinh-dns-tren-windows-server-2008-05

Giao diện màn hình tiếp click Next.

cai-dat-va-cau-hinh-dns-tren-windows-server-2008-06

Click chọn Install để cài đặt.

cai-dat-va-cau-hinh-dns-tren-windows-server-2008-07

Quá trình cài đặt DNS hoàn thành, click Close để đóng màn hình cài đặt.

 

Phần 2: Tạo Zone và các bạn ghi DNS.

Trong DNS có 2 loại zone là Forward lookup zone có nhiệm vụ phân giải tên máy ra địa chỉ IP và Reverse lookup zone có nhiệm vụ phân giải ngược lại tức là phân giải từ địa chỉ IP ra tên máy.

 

-        Tạo Forward lookup zone:

 

Vào Administrative Tools chọn DNS.

cai-dat-va-cau-hinh-dns-tren-windows-server-2008-08

 

Click chuột phải vào Forward lookup zone chọn New Zone.

cai-dat-va-cau-hinh-dns-tren-windows-server-2008-09

Click Next để tiếp tục.

cai-dat-va-cau-hinh-dns-tren-windows-server-2008-10

Vì đây là DNS đầu tiên nên chọn Primary zone. Trong DNS, có 3 loại zone là Primary zone là máy chủ DNS chính, Secondary zone là máy chủ DNS dùng để cân bằng tải cho DNS chính. Và Stub zone, đây là loại rất đặc biệt, nó chỉ tạo 1 bản copy tự DNS chính 3 loại bản ghi là NS, SOA, New host A.

cai-dat-va-cau-hinh-dns-tren-windows-server-2008-11

Điển tên domain vào, ở đây domain của mình tạo là bachkhoa-aptech.com

cai-dat-va-cau-hinh-dns-tren-windows-server-2008-12

Tích chọn Create a new file with this file name để chọn tạo 1 file copy zone.

cai-dat-va-cau-hinh-dns-tren-windows-server-2008-13

Để mặc định sau đó click Next.

cai-dat-va-cau-hinh-dns-tren-windows-server-2008-14

 

Click Finish để kết thúc quá trình tạo zone.

cai-dat-va-cau-hinh-dns-tren-windows-server-2008-15

-        Tạo Reverse lookup zones

 

Click chuột phải vào Reverse lookup zone sau đó chọn new zone.

cai-dat-va-cau-hinh-dns-tren-windows-server-2008-16

Click Next

cai-dat-va-cau-hinh-dns-tren-windows-server-2008-17

Click chọn Primary zone.

cai-dat-va-cau-hinh-dns-tren-windows-server-2008-18

Tích chọn IPv4 Reverse lookup zone.

cai-dat-va-cau-hinh-dns-tren-windows-server-2008-19

Điền dải mạng mà DNS server đang sử dụng sau đó click Next.

cai-dat-va-cau-hinh-dns-tren-windows-server-2008-20

Ở màn hình tiếp theo để mặc định và click Next.

cai-dat-va-cau-hinh-dns-tren-windows-server-2008-21

Để mặc định sau đó click Next.

cai-dat-va-cau-hinh-dns-tren-windows-server-2008-22

Click Finish để kết thúc tạo zone.

cai-dat-va-cau-hinh-dns-tren-windows-server-2008-23

Tạo các bản ghi trong DNS

 

Tạo bản ghi New Host A:

Bản ghi New Host A có các thành phần sau:

+Location:tên domain name mà máy này là 1 thành viên

+Name:tên máy tính.

+IP address: địa chỉ IP tương ứng của máy có tên trong ô Name.

Cách tạo: Click vào domain trong Forward lookup zones, click chuột phải chọn New Host A

cai-dat-va-cau-hinh-dns-tren-windows-server-2008-24

Ở đây, tạo bản ghi A phân giải từ tên máy là BKAP-DC08-01 ra địa chỉ của chính nó. Điền các thông tin như hình dưới , tích chuột tại Create associated pointer (PTR) record để máy tự tạo bản ghi phân giải ngược (PTR). Sau đó click vào Add Host.

cai-dat-va-cau-hinh-dns-tren-windows-server--25

Quá trình tạo New host A hoàn tất.

cai-dat-va-cau-hinh-dns-tren-windows-server-2008-26

Tạo bản ghi CNAME:

Bản ghi CNAME gồm có các thành phần sau:

Parent domain: cho biết domain name hiện hành

Alias name: tên định danh cần đặt.Ví dụ:www đối với Web Server.

Fully qualified name for target host: tên máy DNS đầy đủ của máy cần đặt định danh.

Click chuột phải chọn New Alias.

cai-dat-va-cau-hinh-dns-tren-windows-server-2008-27

 

Điền tên bản ghi, ở đây là www sau đó click Browse.

cai-dat-va-cau-hinh-dns-tren-windows-server-2008-28

Click trỏ đến DNS Server.

cai-dat-va-cau-hinh-dns-tren-windows-server-2008-29

 

Sau đó click trỏ đến bản ghi A.

cai-dat-va-cau-hinh-dns-tren-windows-server-2008-30

Sau đó chọn OK để hoàn tất.

cai-dat-va-cau-hinh-dns-tren-windows-server-2008-31

Ta có kết quả như hình dưới.

cai-dat-va-cau-hinh-dns-tren-windows-server-2008-32

Ngoài các bản ghi trên, trong DNS còn có rất nhiều bản ghi khác. Tiện dụng nhất là vẫn các bản ghi vừa tạo và các bản ghi khác như MX.

 

Kiểm tra DNS vừa tạo có thành công không?

vào CMD gõ lệnh nslookup, sau đó các câu lệnh truy vấn để kiểm tra.

cai-dat-va-cau-hinh-dns-tren-windows-server-2008-33

 

Các câu lệnh trong DNS:

 

Ipconfig /flushdns: xóa cache DNS

Ipconfig /displaydns: hiển thị cache DNS

Ipconfig /registerdns: cập nhật lại DNS

NSlookup: tìm máy chủ DNS

Net start dns: lệnh khởi động lại dịch vụ DNS server

Net stop dns: lệnh tạm dừng dịch vụ DNS server

   0968276996