BACHKHOA-APTECH INTERNATIONAL IT EDUCATION SYSTEM

18 năm hoạt động - 35.000 HV đã tốt nghiệp - 98% HV tốt nghiệp có việc làm
Toggle

Chương trình đào tạo dài hạn

 • BẰNG CẤP : Bằng cấp Quốc tế
 • NGƯỜI PHÙ HỢP: Học sinh cấp 2,3, Sinh viên, Người đam mê CNTT

BẰNG CẤP: Bằng cấp Quốc té
NGƯỜI PHÙ HỢP: Học sinh cấp 2,3, Sinh viên, Người đam mê CNTT

Chương trình đào tạo ngắn hạn lập trình viên

LẬP TRÌNH PHP IOT 4.0
Thời gian: 06 tháng
 • BẰNG CẤP: Chứng nhận Backkhoa - Aptech
 • NGƯỜI PHÙ HỢP: Sinh viên, Người đi làm
Lập trình Android Iot 4.0
Thời gian: 06 tháng
 • BẰNG CẤP: Chứng nhận Backkhoa - Aptech
 • NGƯỜI PHÙ HỢP: Sinh viên, Người đi làm
 • BẰNG CẤP: Chứng nhận Backkhoa - Aptech
 • NGƯỜI PHÙ HỢP: Sinh viên, Người đi làm
LÂP TRÌNH WEBSITE VỚI JAVA
Thời gian: 06 tháng
 • BẰNG CẤP: Chứng nhận Backkhoa - Aptech
 • NGƯỜI PHÙ HỢP: Sinh viên, người đi làm
 • BẰNG CẤP: Chứng nhận Backkhoa - Aptech
 • NGƯỜI PHÙ HỢP: Sinh viên, người đi làm
 • BẰNG CẤP: Chứng nhận Backkhoa - Aptech
 • NGƯỜI PHÙ HỢP: Sinh viên, người đi làm
 • BẰNG CẤP: Chứng nhận Backkhoa - Aptech
 • NGƯỜI PHÙ HỢP: Sinh viên, người đi làm
 • BẰNG CẤP: Chứng nhận Backkhoa - Aptech
 • NGƯỜI PHÙ HỢP: Sinh viên, người đi làm
 • BẰNG CẤP: Chứng nhận ByteSoft
 • NGƯỜI PHÙ HỢP: Sinh viên, Người đi làm

Chương trình đào tạo ngắn hạn quản trị mạng

 • BẰNG CẤP: Chứng nhận Backkhoa - Aptech
 • NGƯỜI PHÙ HỢP: Sinh viên, Người đi làm
 • BẰNG CẤP: Chứng nhận Backkhoa - Aptech
 • NGƯỜI PHÙ HỢP: Sinh viên, người đi làm
 • BẰNG CẤP: Chứng nhận Backkhoa - Aptech
 • NGƯỜI PHÙ HỢP: Sinh viên, người đi làm

Thi chứng chỉ quốc tế

Hạ tầng mạng
Thời gian: Liên tục

Lệ phí: Liên hệ

Hệ thống mạng
Thời gian: Liên tục

Lệ phí: Liên hệ

Các Khóa Học Khác

 • BẰNG CẤP: Chứng nhận Backkhoa - Aptech
 • NGƯỜI PHÙ HỢP: Sinh viên, người đi làm
 • BẰNG CẤP: Chứng nhận Backkhoa - Aptech
 • NGƯỜI PHÙ HỢP: Sinh viên, người đi làm

Hotline hỗ trợ

Mọi thắc mắc của bạn luôn được đội ngũ hỗ trợ tận tâm

Tư Vấn Online: 0968.27.6996