BACHKHOA-APTECH INTERNATIONAL IT EDUCATION SYSTEM

19 năm hoạt động - 35.000 HV đã tốt nghiệp - 98% HV tốt nghiệp có việc làm
Toggle

Các Khóa Học Khác

LẬP TRÌNH MASTER JAVA
Thời gian: 01 Năm

NGƯỜI PHÙ HỢP: Sinh viên, người đi làm, quân nhân xuất ngũ

LẬP TRÌNH PHP FULLSTACK
Thời gian: 01 Năm

​​​​​​NGƯỜI PHÙ HỢP: Sinh viên, người đi làm, quân nhân xuất ngũ

Chương trình đào tạo dài hạn

  • BẰNG CẤP : Văn Bằng Aptech Quốc Tế có giá trị trên 60 quốc gia
  • NGƯỜI PHÙ HỢP: Học sinh tốt nghiệp THPT, Sinh viên, Người đam mê CNTT

BẰNG CẤP: Văn Bằng Aptech Quốc Tế có giá trị trên 60 quốc gia
NGƯỜI PHÙ HỢP: Học sinh cấp tốt nghiệp THPT, Sinh viên, Người đam mê CNTT

Chương trình đào tạo ngắn hạn lập trình viên

LẬP TRÌNH PHP IOT 4.0
Thời gian: 06 tháng

​​​​​​NGƯỜI PHÙ HỢP: Sinh viên, Người đi làm

Lập trình Android Iot 4.0
Thời gian: 06 tháng

​​​​​​NGƯỜI PHÙ HỢP: Sinh viên, Người đi làm

​​​​​​NGƯỜI PHÙ HỢP: Sinh viên, Người đi làm

LÂP TRÌNH WEBSITE VỚI JAVA
Thời gian: 06 tháng

​​​​​​NGƯỜI PHÙ HỢP: Sinh viên, người đi làm

NGƯỜI PHÙ HỢP: Sinh viên, người đi làm

​​​​​​NGƯỜI PHÙ HỢP: Sinh viên, người đi làm

​​​​​​NGƯỜI PHÙ HỢP: Sinh viên, người đi làm

​​​​​​NGƯỜI PHÙ HỢP: Sinh viên, người đi làm

  • BẰNG CẤP: Chứng nhận ByteSoft
  • NGƯỜI PHÙ HỢP: Sinh viên, Người đi làm

Chương trình đào tạo ngắn hạn quản trị mạng

​​​​​​NGƯỜI PHÙ HỢP: Sinh viên, Người đi làm

​​​​​​NGƯỜI PHÙ HỢP: Sinh viên, người đi làm

​​​​​​NGƯỜI PHÙ HỢP: Sinh viên, người đi làm

Thi chứng chỉ quốc tế

Hạ tầng mạng
Thời gian: Liên tục

Lệ phí: Liên hệ

Hệ thống mạng
Thời gian: Liên tục

Lệ phí: Liên hệ

Hotline hỗ trợ

Mọi thắc mắc của bạn luôn được đội ngũ hỗ trợ tận tâm