viettel
viettel
viettel
viettel
viettel
viettel
viettel
viettel

TUYỂN DỤNG CỦA BACHKHOA - APTECH

TIN TUYỂN DỤNG VIỆC LÀM
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

[Fulltime] Thực tập sinh PHP

WSOFTPRO

01-09-2019 - 31-12-2019

TTS TESTER

WSOFTPRO

01-01-2020 - 31-12-2020

TTS React Native

WSOFTPRO

01-01-2020 - 31-12-2020

Thực tập sinh JAVA

Công ty Cổ phần TELSOFT

01-09-2019 - 31-12-2019

Lập trình viên JAVA

Công ty Cổ phần TELSOFT

10-09-2019 - 12-12-2019

Thực tập sinh Android

Công ty Cổ phần Next Solutions

01-09-2019 - 31-12-2019

Thực tập sinh Game-Unity

Công ty Cổ phần Next Solutions

01-09-2019 - 31-12-2019

[Fulltime] Lập trình viên Android

Công ty Cổ phần Next Solutions

01-09-2019 - 31-12-2019

[Fulltime] Lập trình viên Unity

Công ty Cổ phần Next Solutions

01-09-2019 - 31-12-2019

LTV Java

Công ty Cổ phần Next Solutions

27-02-2020 - 31-12-2020

[Fulltime] Kỹ thuật chăm sóc khách hàng - IT Support

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ÁNH SÁNG VIỆT

01-09-2019 - 31-12-2019

PHP Developer

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ÁNH SÁNG VIỆT

01-12-2019 - 30-06-2020

Lập trình viên PHP (Wordpress)

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ÁNH SÁNG VIỆT

03-10-2020 - 03-11-2020

[Fulltime] Kỹ sư CNTT - An ninh bảo mật

CÔNG TY VIỄN THÔNG ĐIỆN LỰC VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - EVNICT

01-09-2019 - 31-12-2019

[Fulltime] Kỹ sư CNTT - Phát triển công nghệ 4.0

CÔNG TY VIỄN THÔNG ĐIỆN LỰC VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - EVNICT

01-09-2019 - 31-12-2019

[Fulltime] Kỹ sư CNTT - Dự án ERP

CÔNG TY VIỄN THÔNG ĐIỆN LỰC VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - EVNICT

01-09-2019 - 31-12-2019

[Fulltime] Kỹ sư CNTT - Các dự án giải pháp quản lý kỹ thuật

CÔNG TY VIỄN THÔNG ĐIỆN LỰC VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - EVNICT

01-09-2019 - 31-12-2019

[Fulltime] Kỹ sư CNTT - Các dự án giải pháp quản trị Doanh nghiệp

CÔNG TY VIỄN THÔNG ĐIỆN LỰC VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - EVNICT

01-09-2019 - 31-12-2019

[Fulltime] Kỹ sư CNTT - Các dự án giải pháp quản lý kinh doanh điện

CÔNG TY VIỄN THÔNG ĐIỆN LỰC VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - EVNICT

01-09-2019 - 31-12-2019

[Fulltime] Fresher PHP

Công ty TNHH Công nghệ và Truyền thông NAVA

01-10-2019 - 31-12-2019

[Fulltime] Junior PHP

Công ty TNHH Công nghệ và Truyền thông NAVA

01-10-2019 - 31-12-2019

JAVA DEVELOPER [FULLSTACK]

Công ty TNHH PDSOFT

01-11-2019 - 31-12-2019

Web Developer (PHP + Javascript)

Công ty Cổ phần STRINGEE

01-11-2019 - 31-12-2019

Java Developers (Java Core)

Công ty Cổ phần STRINGEE

01-11-2019 - 31-12-2019

Business Analyst (BA) / Kỹ sư giải pháp phần mềm

Công ty Cổ phần STRINGEE

01-11-2019 - 31-12-2019

Technical Support/IT Support

Công ty Cổ phần STRINGEE

01-11-2019 - 31-12-2019

PHP Developer (Front-end)

Công ty TNHH Truyền số liệu Lotte Việt Nam

01-12-2019 - 01-06-2020

JAVA DEVELOPER (Fresher)

Công ty Cổ phần ECOIT

01-12-2019 - 30-06-2020

JAVA DEVELOPER (Senior)

Công ty Cổ phần ECOIT

01-12-2019 - 30-06-2020

LTV Java

Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ toàn cầu GCT

20-03-2020 - 31-12-2020

Lập trình viên REACT

Công ty Cổ phần ByteSoft Việt Nam

28-04-2020 - 31-12-2020

Lập trình viên NodeJS

Công ty Cổ phần ByteSoft Việt Nam

01-01-2020 - 31-12-2020

Lập trình viên GOLANG

Công ty Cổ phần ByteSoft Việt Nam

01-01-2020 - 31-12-2020

NodeJS Developer

SotaTek JSC

01-01-2020 - 31-12-2020

PHP Developer

SotaTek JSC

01-01-2020 - 31-12-2020

React Native/ReactJS Developer

SotaTek JSC

01-01-2020 - 31-12-2020

Android Developer

SotaTek JSC

01-01-2020 - 31-12-2020

TESTER

SotaTek JSC

01-01-2020 - 31-12-2020

Android Developer

SotaTek JSC

03-10-2020 - 03-11-2020

IOS Developer

SotaTek JSC

03-10-2020 - 03-11-2020

Business Analyst

SotaTek JSC

03-10-2020 - 03-11-2020

Frontend Developer

SotaTek JSC

03-10-2020 - 03-11-2020

Automation Tester

SotaTek JSC

03-10-2020 - 03-11-2020

Fullstack Developer

SotaTek JSC

03-10-2020 - 03-11-2020

NodeJS Developer

SotaTek JSC

03-10-2020 - 03-11-2020

Backend PHP

Công ty TNHH Phần mềm Minh Phúc

01-01-2020 - 31-12-2020

Frontend (Angular)

Công ty TNHH Phần mềm Minh Phúc

01-01-2020 - 31-12-2020

TeamLead Java

Công ty TNHH Phần mềm Minh Phúc

01-01-2020 - 31-12-2020

TeamLead .NET

Công ty TNHH Phần mềm Minh Phúc

01-01-2020 - 31-12-2020

Lập trình viên React Native

Công ty TNHH Phần mềm Minh Phúc

01-01-2020 - 31-12-2020

Angular Developer

Công ty TNHH Phần mềm Minh Phúc

01-01-2020 - 31-12-2020

Junior .Net Developer

Công ty TNHH Phần mềm Minh Phúc

01-01-2020 - 31-12-2020

Senior Java

Công ty TNHH Phần mềm Minh Phúc

01-01-2020 - 31-12-2020

PHP Developer

Công ty TNHH Phần mềm Minh Phúc

01-01-2020 - 31-12-2020

NodeJS Developer (Intern, Fresher, Junior, Senior)

Công ty Cổ phần Quant Edge

01-01-2020 - 31-12-2020

TESTER/QA

Công ty Cổ phần Quant Edge

01-01-2020 - 31-12-2020

OPERATION STAFF

Công ty Cổ phần Quant Edge

01-01-2020 - 31-12-2020

Cán bộ triển khai phần mềm

Công ty Cổ phần Công nghệ Savis

01-01-2020 - 31-12-2020

Lập trình viên Java

Công ty Cổ phần Công nghệ Savis

01-01-2020 - 31-12-2020

Lập trình viên .NET (Junior)

Công ty Cổ phần Công nghệ Savis

01-01-2020 - 31-12-2020

Thực tập sinh .NET/JAVA

Công ty Cổ phần Công nghệ Savis

01-01-2020 - 31-12-2020

JAVA TeamLeader

Công ty Cổ phần Công nghệ Savis

01-01-2020 - 31-12-2020

BA/Tester (Senior)

Công ty Cổ phần Công nghệ Savis

01-01-2020 - 31-12-2020

Thực tập sinh Hệ thống

Công ty Cổ phần Công nghệ Savis

01-01-2020 - 31-12-2020

Thực tập sinh mạng bảo mật

Công ty Cổ phần Công nghệ Savis

01-01-2020 - 31-12-2020

Nhân viên Kiểm thử phần mềm - Tester

Công ty Cổ phần Công nghệ Savis

01-01-2020 - 31-12-2020

Lập trình viên .NET (Senior)

Công ty Cổ phần Công nghệ Savis

01-01-2020 - 31-12-2020

Kỹ thuật viên - IT Support (Intern/Fresher/Junior)

CÔNG TY CP DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN VIỆT NAM

02-06-2020 - 31-12-2020

Lập trình viên Mobile (Android/IOS)

Công ty TNHH Công nghệ thông tin Yoopay Việt Nam

01-08-2020 - 01-09-2020

Lập trình viên Frontend

CÔNG TY TNHH IZISOLUTION

01-08-2020 - 01-09-2020

QUẢN TRỊ DỰ ÁN (PROJECT MANAGER)

CÔNG TY TNHH IZISOLUTION

01-08-2020 - 01-09-2020

LẬP TRÌNH VIÊN PYTHON

CÔNG TY TNHH IZISOLUTION

01-08-2020 - 01-09-2020

Lập trình viên .NET

CÔNG TY TNHH IZISOLUTION

10-09-2020 - 15-10-2020

Lập trình viên Backend

Vinsofts

01-08-2020 - 01-09-2020

Lập trình viên IOS

Vinsofts

01-08-2020 - 01-09-2020

Lập trình viên PHP/ Node JS

Vinsofts

01-08-2020 - 01-09-2020

Lập trình viên React JS

Vinsofts

01-08-2020 - 01-09-2020

SENIOR REACT NATIVE

Vinsofts

01-08-2020 - 01-09-2020

LẬP TRÌNH VIÊN PYTHON

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ỨNG DỤNG AKADON

01-08-2020 - 01-09-2020

Lập trình viên Frontend

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ỨNG DỤNG AKADON

01-08-2020 - 01-09-2020

Lập trình viên Java

Công ty CP Công nghệ HiveTech Việt Nam

15-09-2020 - 30-10-2020

Lập trình viên Frontend (ReactJS/VueJS/Angular)

Công ty CP Công nghệ HiveTech Việt Nam

15-09-2020 - 30-10-2020

Lập trình viên PHP (Moodle)

Công ty CP Công nghệ HiveTech Việt Nam

03-10-2020 - 03-11-2020

[Fresher] Java Developer

Công ty Cổ phần Tập đoàn Ominext (Ominext Group JSC)

26-09-2020 - 26-10-2020

Nhân viên Tester

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HCM VIỆT NAM

08-10-2020 - 08-11-2020

Lập trình viên .NET

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HCM VIỆT NAM

08-10-2020 - 08-11-2020

THỰC TẬP SINH .NET DEVELOPER

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP ERP-ITG

09-10-2020 - 09-11-2020

[Fulltime] Thực tập sinh PHP

WSOFTPRO

01-09-2019 - 31-12-2019

TTS TESTER

WSOFTPRO

01-01-2020 - 31-12-2020

TTS React Native

WSOFTPRO

01-01-2020 - 31-12-2020

Thực tập sinh JAVA

Công ty Cổ phần TELSOFT

01-09-2019 - 31-12-2019

Lập trình viên JAVA

Công ty Cổ phần TELSOFT

10-09-2019 - 12-12-2019

Thực tập sinh Android

Công ty Cổ phần Next Solutions

01-09-2019 - 31-12-2019

Thực tập sinh Game-Unity

Công ty Cổ phần Next Solutions

01-09-2019 - 31-12-2019

[Fulltime] Lập trình viên Android

Công ty Cổ phần Next Solutions

01-09-2019 - 31-12-2019

[Fulltime] Lập trình viên Unity

Công ty Cổ phần Next Solutions

01-09-2019 - 31-12-2019

LTV Java

Công ty Cổ phần Next Solutions

27-02-2020 - 31-12-2020

[Fulltime] Kỹ thuật chăm sóc khách hàng - IT Support

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ÁNH SÁNG VIỆT

01-09-2019 - 31-12-2019

PHP Developer

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ÁNH SÁNG VIỆT

01-12-2019 - 30-06-2020

Lập trình viên PHP (Wordpress)

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ÁNH SÁNG VIỆT

03-10-2020 - 03-11-2020

[Fulltime] Kỹ sư CNTT - An ninh bảo mật

CÔNG TY VIỄN THÔNG ĐIỆN LỰC VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - EVNICT

01-09-2019 - 31-12-2019

[Fulltime] Kỹ sư CNTT - Phát triển công nghệ 4.0

CÔNG TY VIỄN THÔNG ĐIỆN LỰC VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - EVNICT

01-09-2019 - 31-12-2019

[Fulltime] Kỹ sư CNTT - Dự án ERP

CÔNG TY VIỄN THÔNG ĐIỆN LỰC VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - EVNICT

01-09-2019 - 31-12-2019

[Fulltime] Kỹ sư CNTT - Các dự án giải pháp quản lý kỹ thuật

CÔNG TY VIỄN THÔNG ĐIỆN LỰC VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - EVNICT

01-09-2019 - 31-12-2019

[Fulltime] Kỹ sư CNTT - Các dự án giải pháp quản trị Doanh nghiệp

CÔNG TY VIỄN THÔNG ĐIỆN LỰC VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - EVNICT

01-09-2019 - 31-12-2019

[Fulltime] Kỹ sư CNTT - Các dự án giải pháp quản lý kinh doanh điện

CÔNG TY VIỄN THÔNG ĐIỆN LỰC VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - EVNICT

01-09-2019 - 31-12-2019

[Fulltime] Fresher PHP

Công ty TNHH Công nghệ và Truyền thông NAVA

01-10-2019 - 31-12-2019

[Fulltime] Junior PHP

Công ty TNHH Công nghệ và Truyền thông NAVA

01-10-2019 - 31-12-2019

JAVA DEVELOPER [FULLSTACK]

Công ty TNHH PDSOFT

01-11-2019 - 31-12-2019

Web Developer (PHP + Javascript)

Công ty Cổ phần STRINGEE

01-11-2019 - 31-12-2019

Java Developers (Java Core)

Công ty Cổ phần STRINGEE

01-11-2019 - 31-12-2019

Business Analyst (BA) / Kỹ sư giải pháp phần mềm

Công ty Cổ phần STRINGEE

01-11-2019 - 31-12-2019

Technical Support/IT Support

Công ty Cổ phần STRINGEE

01-11-2019 - 31-12-2019

PHP Developer (Front-end)

Công ty TNHH Truyền số liệu Lotte Việt Nam

01-12-2019 - 01-06-2020

JAVA DEVELOPER (Fresher)

Công ty Cổ phần ECOIT

01-12-2019 - 30-06-2020

JAVA DEVELOPER (Senior)

Công ty Cổ phần ECOIT

01-12-2019 - 30-06-2020

LTV Java

Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ toàn cầu GCT

20-03-2020 - 31-12-2020

Lập trình viên REACT

Công ty Cổ phần ByteSoft Việt Nam

28-04-2020 - 31-12-2020

Lập trình viên NodeJS

Công ty Cổ phần ByteSoft Việt Nam

01-01-2020 - 31-12-2020

Lập trình viên GOLANG

Công ty Cổ phần ByteSoft Việt Nam

01-01-2020 - 31-12-2020

NodeJS Developer

SotaTek JSC

01-01-2020 - 31-12-2020

PHP Developer

SotaTek JSC

01-01-2020 - 31-12-2020

React Native/ReactJS Developer

SotaTek JSC

01-01-2020 - 31-12-2020

Android Developer

SotaTek JSC

01-01-2020 - 31-12-2020

TESTER

SotaTek JSC

01-01-2020 - 31-12-2020

Android Developer

SotaTek JSC

03-10-2020 - 03-11-2020

IOS Developer

SotaTek JSC

03-10-2020 - 03-11-2020

Business Analyst

SotaTek JSC

03-10-2020 - 03-11-2020

Frontend Developer

SotaTek JSC

03-10-2020 - 03-11-2020

Automation Tester

SotaTek JSC

03-10-2020 - 03-11-2020

Fullstack Developer

SotaTek JSC

03-10-2020 - 03-11-2020

NodeJS Developer

SotaTek JSC

03-10-2020 - 03-11-2020

Backend PHP

Công ty TNHH Phần mềm Minh Phúc

01-01-2020 - 31-12-2020

Frontend (Angular)

Công ty TNHH Phần mềm Minh Phúc

01-01-2020 - 31-12-2020

TeamLead Java

Công ty TNHH Phần mềm Minh Phúc

01-01-2020 - 31-12-2020

TeamLead .NET

Công ty TNHH Phần mềm Minh Phúc

01-01-2020 - 31-12-2020

Lập trình viên React Native

Công ty TNHH Phần mềm Minh Phúc

01-01-2020 - 31-12-2020

Angular Developer

Công ty TNHH Phần mềm Minh Phúc

01-01-2020 - 31-12-2020

Junior .Net Developer

Công ty TNHH Phần mềm Minh Phúc

01-01-2020 - 31-12-2020

Senior Java

Công ty TNHH Phần mềm Minh Phúc

01-01-2020 - 31-12-2020

PHP Developer

Công ty TNHH Phần mềm Minh Phúc

01-01-2020 - 31-12-2020

NodeJS Developer (Intern, Fresher, Junior, Senior)

Công ty Cổ phần Quant Edge

01-01-2020 - 31-12-2020

TESTER/QA

Công ty Cổ phần Quant Edge

01-01-2020 - 31-12-2020

OPERATION STAFF

Công ty Cổ phần Quant Edge

01-01-2020 - 31-12-2020

Cán bộ triển khai phần mềm

Công ty Cổ phần Công nghệ Savis

01-01-2020 - 31-12-2020

Lập trình viên Java

Công ty Cổ phần Công nghệ Savis

01-01-2020 - 31-12-2020

Lập trình viên .NET (Junior)

Công ty Cổ phần Công nghệ Savis

01-01-2020 - 31-12-2020

Thực tập sinh .NET/JAVA

Công ty Cổ phần Công nghệ Savis

01-01-2020 - 31-12-2020

JAVA TeamLeader

Công ty Cổ phần Công nghệ Savis

01-01-2020 - 31-12-2020

BA/Tester (Senior)

Công ty Cổ phần Công nghệ Savis

01-01-2020 - 31-12-2020

Thực tập sinh Hệ thống

Công ty Cổ phần Công nghệ Savis

01-01-2020 - 31-12-2020

Thực tập sinh mạng bảo mật

Công ty Cổ phần Công nghệ Savis

01-01-2020 - 31-12-2020

Nhân viên Kiểm thử phần mềm - Tester

Công ty Cổ phần Công nghệ Savis

01-01-2020 - 31-12-2020

Lập trình viên .NET (Senior)

Công ty Cổ phần Công nghệ Savis

01-01-2020 - 31-12-2020

Kỹ thuật viên - IT Support (Intern/Fresher/Junior)

CÔNG TY CP DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN VIỆT NAM

02-06-2020 - 31-12-2020

Lập trình viên Mobile (Android/IOS)

Công ty TNHH Công nghệ thông tin Yoopay Việt Nam

01-08-2020 - 01-09-2020

Lập trình viên Frontend

CÔNG TY TNHH IZISOLUTION

01-08-2020 - 01-09-2020

QUẢN TRỊ DỰ ÁN (PROJECT MANAGER)

CÔNG TY TNHH IZISOLUTION

01-08-2020 - 01-09-2020

LẬP TRÌNH VIÊN PYTHON

CÔNG TY TNHH IZISOLUTION

01-08-2020 - 01-09-2020

Lập trình viên .NET

CÔNG TY TNHH IZISOLUTION

10-09-2020 - 15-10-2020

Lập trình viên Backend

Vinsofts

01-08-2020 - 01-09-2020

Lập trình viên IOS

Vinsofts

01-08-2020 - 01-09-2020

Lập trình viên PHP/ Node JS

Vinsofts

01-08-2020 - 01-09-2020

Lập trình viên React JS

Vinsofts

01-08-2020 - 01-09-2020

SENIOR REACT NATIVE

Vinsofts

01-08-2020 - 01-09-2020

LẬP TRÌNH VIÊN PYTHON

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ỨNG DỤNG AKADON

01-08-2020 - 01-09-2020

Lập trình viên Frontend

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ỨNG DỤNG AKADON

01-08-2020 - 01-09-2020

Lập trình viên Java

Công ty CP Công nghệ HiveTech Việt Nam

15-09-2020 - 30-10-2020

Lập trình viên Frontend (ReactJS/VueJS/Angular)

Công ty CP Công nghệ HiveTech Việt Nam

15-09-2020 - 30-10-2020

Lập trình viên PHP (Moodle)

Công ty CP Công nghệ HiveTech Việt Nam

03-10-2020 - 03-11-2020

[Fresher] Java Developer

Công ty Cổ phần Tập đoàn Ominext (Ominext Group JSC)

26-09-2020 - 26-10-2020

Nhân viên Tester

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HCM VIỆT NAM

08-10-2020 - 08-11-2020

Lập trình viên .NET

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HCM VIỆT NAM

08-10-2020 - 08-11-2020

THỰC TẬP SINH .NET DEVELOPER

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP ERP-ITG

09-10-2020 - 09-11-2020

NGÀY HỘI TUYỂN DỤNG CNTT

Sự kiện thường niên do Bachkhoa-Aptech phối hợp với mạng lưới 200 doanh nghiệp tổ chức, đem tới 600 cơ hội việc làm cho sinh viên CNTT

< wire:id="JSNsjXFOIetzrufMexFM" wire:initial-data="{"fingerprint":{"id":"JSNsjXFOIetzrufMexFM","name":"embedded.footer","locale":"vn"},"effects":{"listeners":[]},"serverMemo":{"children":[],"errors":[],"htmlHash":"26380eb1","data":[],"dataMeta":[],"checksum":"1aebc417c029afa262494c205a3fd9b63da9cfc3810f6380b5a44012131ed60d"}}"!-- Messenger Plugin chat Code -->