viettel
viettel
viettel
viettel
viettel
viettel
viettel
viettel

TUYỂN DỤNG CỦA BACHKHOA - APTECH

NGÀY HỘI TUYỂN DỤNG CNTT

Sự kiện thường niên do Bachkhoa-Aptech phối hợp với mạng lưới 200 doanh nghiệp tổ chức, đem tới 600 cơ hội việc làm cho sinh viên CNTT