Làm trước học sau: Chuyến đi thực tế tại GameLoft Việt Nam

16:42 19-06-2017
Làm trước học sau: Chuyến đi thực tế tại GameLoft Việt Nam

Ký sự Trâu Tếch: Hành trình tiếp lửa đam mê CNTT cho học sinh THPT
Ký sự Trâu Tếch: Hành trình tiếp lửa đam mê CNTT cho học sinh THPT
10:59 08-06-2017

Hàng trăm cuốn Cấm nang Trâu Tếch - giúp bạn chọn nghề chọn ngành thông minh trong thời cuộc bùng nổ cuộc CM công nghệ lần thứ tư đã được trao đến tay các bạn học sinh THPT.

   0968276996