LẬP TRÌNH VIÊN QUỐC TẾ

Thời gian: 2,5 năm

Bằng cấp: Bằng CNTT Quốc tế

Đối tượng: học sinh tốt nghiệp THPT, sinh viên, người đi làm.

LẬP TRÌNH VIÊN QUỐC TẾ CHẤT LƯỢNG CAO

Thời gian: 2,5 Năm

Bằng cấp: Bằng đại học, Chứng chỉ Aptech, Hộ chiếu IT cấp bởi doanh nghiệp

Đối tượng: học sinh tốt nghiệp THPT, sinh viên, người đi làm.

   0968276996
< wire:id="1V4K5QoPSAViHoKBCzrR" wire:initial-data="{"fingerprint":{"id":"1V4K5QoPSAViHoKBCzrR","name":"embedded.footer","locale":"vn"},"effects":{"listeners":[]},"serverMemo":{"children":[],"errors":[],"htmlHash":"26380eb1","data":[],"dataMeta":[],"checksum":"0820dc5ed5eb3292a9e04eeb955f5e50ae07cd476e3a1603ba8d274a43a22baf"}}"!-- Messenger Plugin chat Code -->