LẬP TRÌNH VIÊN QUỐC TẾ

Thời gian: 2,5 năm

Bằng cấp: Bằng CNTT Quốc tế

Đối tượng: học sinh tốt nghiệp THPT, sinh viên, người đi làm.

LẬP TRÌNH VIÊN QUỐC TẾ CHẤT LƯỢNG CAO

Thời gian: 2,5 Năm

Bằng cấp: Bằng đại học, Chứng chỉ Aptech, Hộ chiếu IT cấp bởi doanh nghiệp

Đối tượng: học sinh tốt nghiệp THPT, sinh viên, người đi làm.

   0968276996