QUẢN TRỊ MẠNG VÀ BẢO MẬT QUỐC TẾ

Khóa học Quản trị mạng và bảo mật quốc tế từ cơ bản đến nâng cao, giúp bạn trở thành chuyên gia Quản trị mạng và bảo mật lương từ 1000$.

Thời gian: 2,5 năm

Bằng cấp: Bằng Aptech Quốc tế có giá trị trên 60 quốc gia

Đối tượng: học sinh tốt nghiệp THPT, sinh viên, người đi làm.

   0968276996