LẬP TRÌNH VIÊN QUỐC TẾ

Thời gian: 2,5 năm

Bằng cấp: Bằng CNTT Quốc tế

Đối tượng: học sinh tốt nghiệp THPT, sinh viên, người đi làm.

LẬP TRÌNH WEBSITE VỚI PHP

Thời gian: 6 tháng

Bằng cấp: Chứng chỉ Aptech

Đối tượng: học sinh tốt nghiệp THPT, sinh viên, người đi làm.

KIỂM THỬ PHẦN MỀM

Khóa học Kiểm thử phần mềm căn bản cho mọi đối tượng.

Thời gian: 6 tháng

Bằng cấp: Chứng nhận Bachkhoa-Aptech

Đối tượng: học sinh tốt nghiệp THPT, sinh viên, người đi làm.

QUẢN TRỊ HẠ TẦNG MẠNG CCNA V7

  • TOP 10 vị trí tuyển dụng hàng đầu trong lĩnh vực CNTT
  •  800$ là mức lương trung bình của chuyên viên Quản trị mạng
  • 2500 công ty tuyển dụng mỗi năm

Thời gian: 3 tháng

Bằng cấp: Chứng nhận Bachkhoa-Aptech

Đối tượng: học sinh tốt nghiệp THPT, sinh viên, người đi làm.

LẬP TRÌNH WEBSITE VỚI JAVA

Thời gian: 6 tháng

Bằng cấp: Chứng chỉ Aptech

Đối tượng: học sinh tốt nghiệp THPT, sinh viên, người đi làm.

LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG MOBILE ĐA NỀN TẢNG

  • Bắt kịp xu hướng lập trình app mobile
  • Viết app đa nền tảng: Android, iOS
  • Lập trình Android bằng JAVA và Kotlin, từ đó lập trình đa nền tảng bằng React Native
  • Tạo sản phẩm thực tế là một app mobile đa nền tảng, làm đẹp CV

Thời gian: 6 tháng

Bằng cấp: Chứng nhận Bachkhoa-Aptech

Đối tượng: học sinh tốt nghiệp THPT, sinh viên, người đi làm.

LẬP TRÌNH WEBSITE VỚI ASP.NET CORE 2.0

ASP.NET CORE 2.0 là xu hướng công nghệ mới ra đời, mang nhiều tính năng ưu việt và ứng dụng rộng rãi. Làm chủ ASP.NET CORE 2.0 - Tăng kỹ năng, chớp cơ hội mới!

Thời gian: 6 tháng

Bằng cấp: Chứng nhận Bachkhoa-Aptech

Đối tượng: học sinh tốt nghiệp THPT, sinh viên, người đi làm.

LẬP TRÌNH PYTHON CƠ BẢN

Thời gian: 3 tháng

Bằng cấp: Chứng nhận Bachkhoa-Aptech

Đối tượng: học sinh tốt nghiệp THPT, sinh viên, người đi làm.

LẬP TRÌNH PHP & JAVA FULLSTACK

Thời gian: 1.5 Năm

Bằng cấp: Chứng nhận Backkhoa - Aptech

Đối tượng: học sinh tốt nghiệp THPT, sinh viên, người đi làm.

LẬP TRÌNH VIÊN QUỐC TẾ CHẤT LƯỢNG CAO

Thời gian: 2,5 Năm

Bằng cấp: Bằng đại học, Chứng chỉ Aptech, Hộ chiếu IT cấp bởi doanh nghiệp

Đối tượng: học sinh tốt nghiệp THPT, sinh viên, người đi làm.

QUẢN TRỊ HỆ THỐNG WINDOWS SERVER 2016

Thời gian: 3 tháng

Bằng cấp: Chứng chỉ Aptech

Đối tượng: học sinh tốt nghiệp THPT, sinh viên, người đi làm.

   0968276996
< wire:id="5btcJoj4wuerW07cz2c3" wire:initial-data="{"fingerprint":{"id":"5btcJoj4wuerW07cz2c3","name":"embedded.footer","locale":"vn"},"effects":{"listeners":[]},"serverMemo":{"children":[],"errors":[],"htmlHash":"26380eb1","data":[],"dataMeta":[],"checksum":"726fbbe2db0ed554639e9c1e6fa86332a0e7df2573e7d7f2da6997142c557c14"}}"!-- Messenger Plugin chat Code -->