LẬP TRÌNH VIÊN QUỐC TẾ CHẤT LƯỢNG CAO

Thời gian: 2,5 Năm

Bằng cấp: Bằng đại học, Chứng chỉ Aptech, Hộ chiếu IT cấp bởi doanh nghiệp

Đối tượng: học sinh tốt nghiệp THPT, sinh viên, người đi làm.

LẬP TRÌNH PHP & JAVA FULLSTACK

Thời gian: 1.5 Năm

Bằng cấp: Chứng nhận Backkhoa - Aptech

Đối tượng: học sinh tốt nghiệp THPT, sinh viên, người đi làm.

LẬP TRÌNH VIÊN QUỐC TẾ ADSE 2021

Thời gian: 2,5 Năm

Bằng cấp: Chứng chỉ Aptech

Đối tượng: học sinh tốt nghiệp THPT, sinh viên, người đi làm.

QUẢN TRỊ MẠNG VÀ BẢO MẬT QUỐC TẾ

Khóa học Quản trị mạng và bảo mật quốc tế từ cơ bản đến nâng cao, giúp bạn trở thành chuyên gia Quản trị mạng và bảo mật lương từ 1000$.

Thời gian: 2,5 năm

Bằng cấp: Bằng Aptech Quốc tế có giá trị trên 60 quốc gia

Đối tượng: học sinh tốt nghiệp THPT, sinh viên, người đi làm.

LẬP TRÌNH VIÊN QUỐC TẾ

Thời gian: 2,5 năm

Bằng cấp: Bằng CNTT Quốc tế

Đối tượng: học sinh tốt nghiệp THPT, sinh viên, người đi làm.

   0968276996