Hướng dẫn tích hợp SSL miễn phí Let’s Encrypt vào DirectAdmin

11:35 06-09-2017BKAP Media

Tích hợp SSL miễn phí Let’s Encrypt vào DirectAdmin như thế nào? Cùng tìm hiểu bài viết này nhé!

Nhu cầu sử dụng DirectAdmin ở Việt Nam khá cao vì giá thành thấp và tốc độ load khá nhanh có nhược điểm là hay lỗi lặt vặt và đặc biêt cài ssl rất khó khăn mình viết bài này hướng dẫn độc giả kích hoạt ssl miễn phí chỉ vài phút. Khi đăng ký VPS SSD ở Bknet Việt Nam bạn sẽ có 2 sự lựa chọn Plesk ổn định và DirectAdmin đều được tích hợp tự động miễn phí.

Cập nhật DirectAdmin và các gói quá trình có thể xảy ra lỗi. Khuyến cao các bạn vui lòng backup data và code trước khi làm.

Cài đặt Let’s Encrypt.

Bật Let’s Encrypt.

 

Khởi động lại  DirectAdmin.

Bây giờ để cài đặt ssl cho domain vào “Advanced Features” -> “SSL Certificates”. chọn domain và kích hoạt ssl thôi.

Chuyên gia: Đặng Đình Công

   0968276996
< wire:id="rpvh6cyw4pHLrG4V99Cf" wire:initial-data="{"fingerprint":{"id":"rpvh6cyw4pHLrG4V99Cf","name":"embedded.footer","locale":"vn"},"effects":{"listeners":[]},"serverMemo":{"children":[],"errors":[],"htmlHash":"26380eb1","data":[],"dataMeta":[],"checksum":"73be68244b11e695d40070d77baf8b278cfe943da0343667ed9b1b4876ba7c51"}}"!-- Messenger Plugin chat Code -->