[Phòng Đào tạo] Thông báo đăng ký học bổ trợ theo chuyên đề

14:17 25-07-2017Phòng Đào tạo

Thông báo đăng ký học bổ trợ theo chuyên đề số: 18/2017/ĐT/BKAP - Hà Nội ngày 17/7/2017

Nằm trong kế hoạch nâng cao chất lượng đào tạo và hỗ trợ kiến thức cho sinh viên và được sự đồng ý của Ban giám đốc trường Đào tạo CNTT Quốc tế Bachkhoa-aptech, Phòng đào tạo trường đào tạo CNTT Quốc Tế Bachkhoa-Aptech thông báo đăng ký học chuyên đề tới các em sinh viên tại nhà trường như sau:

1. Mục đích của chương trình:

 • Bổ trợ kiến thức cho sinh viên;
 • Nâng cao chất lượng đào tạo;

2. Đối tượng tham dự:

 • Sinh viên nhập học năm 2015, 2016 hệ dài hạn tại nhà trường.
 • Sinh viên các lớp ngắn hạn không thuộc đối tượng trên được phép đăng ký tham dự chương trình.

3. Các chuyên đề đăng ký (Sinh viên có thể đăng ký 1 hoặc nhiều chuyên đề)

3.1 Khóa HDSE

 • Chuyên đề 1: Thiết kế giao diện Web
 • Chuyên đề 2: SQL Server 2012
 • Chuyên đề 3: Làm web với PHP
 • Chuyên đề 4: Java cơ bản
 • Chuyên đề 5: Csharp

3.2 Khóa HDSM

 • Chuyên đề 1: Quản trị hạ tầng mạng Cisco
 • Chuyên đề 2: Quản trị hệ thống mạng (Windows/Linux)
 • Chuyên đề 3: Quản trị hệ thống ảo hóa (VMWARE)
 • Chuyên đề 4: Bảo mật hệ thống

4. Nội dung đăng ký:

Các em sinh viên đăng ký theo đường link dưới đây. Lưu ý: Chọn đúng khóa mà mình đang theo học

LINK ĐĂNG KÝ HỌC BỔ TRỢ HỆ LẬP TRÌNH

LINK ĐĂNG KÝ HỌC BỔ TRỢ HỆ QUẢN TRỊ MẠNG

Sau khi các em đăng ký, phòng đào sẽ sắp xếp Thời khóa biểu cụ thể cho từng chuyên đề gửi tới sinh viên.

Phòng đào tạo đề nghị Sinh viên các lớp nhận thông báo và đăng ký theo đúng quy định. Thời gian đăng ký đến 17H thứ 7 ngày 22/07/2017./.

Trưởng phòng Đào tạo - Phạm Xuân Hiền đã ký

Hotline:  0868.200.998 | 0963.530.916

Trân trọng!

 

   0968276996
< wire:id="G69bugyiHfEn4rjbD7l8" wire:initial-data="{"fingerprint":{"id":"G69bugyiHfEn4rjbD7l8","name":"embedded.footer","locale":"vn"},"effects":{"listeners":[]},"serverMemo":{"children":[],"errors":[],"htmlHash":"26380eb1","data":[],"dataMeta":[],"checksum":"00c03f9483b17580e92359b9a5f63be551044b6817ea1135e7de0747a8951b11"}}"!-- Messenger Plugin chat Code -->