BACHKHOA-APTECH INTERNATIONAL IT EDUCATION SYSTEM

15 năm hoạt động - 30.000 HV đã tốt nghiệp - Chương trình đào tạo chuẩn quốc tế
Toggle
11:00 - 29/06/2017

Giải pháp nào sẽ được áp dụng để giúp các chương trình độc hại (Malware) qua mặt được các chương trình mã độc!?

17:16 - 19/06/2017

TS Lê Thẩm Dương nói về kỹ năng ngành nghề khi đi xin việc IT.

Hotline hỗ trợ

Mọi thắc mắc của bạn luôn được đội ngũ hỗ trợ tận tâm

Hỗ trợ SV: 0968.27.6996
Hỗ trợ THPT: 0968.27.9669