[Video] Tạo app dự đoán người yêu tương lai bằng Android

01:37 21-05-2021BKAP Media

Cùng chuyên gia Vũ Tuấn Minh LIVECODE TẠO APP DỰ ĐOÁN TƯƠNG LAI bằng Android.

Livestream lần này có gì?

- Cập nhật kiến thức, lộ trình học tập về ngôn ngữ sở hữu mức lương $1660

- Thỏa thích đặt những câu hỏi về Android và ngành lập trình

- Xem livecode và tự tạo tương lai cho chính mình


Một khóa học android tại Bachkhoa-Aptech có khoảng thời gian 6 tháng, mỗi tuần các bạn sẽ học 3 buổi sắp xếp lịch theo thời gian rảnh của học viên để hỗ trợ cho cả học viên đang là sinh viên, đang đi làm. Thời gian học trên lớp các bạn sẽ được học tới 75% thực hành, áp dụng lý thuyết trực tiếp luôn để nhớ bài thật tốt và rèn luyện tư duy code, cầm tay chỉ việc 1:1. Sau đó ngoài giờ các bạn sẽ có bài tập ôn luyện hoặc có thể lên nhà trường để học lại kiến thức bất cứ lúc nào để làm bài tập hoặc cập nhật kiến thức mới! 

Một lộ trình học Android của Bachkhoa-Aptech sẽ có 5 giai đoạn

- Giai đoạn 1 (ADJC) Lập trình hướng đối tượng với Java 

- Giai đoạn 2 (ADBA) Xây dựng ứng dụng Android căn bản 

- Giai đoạn 3 (ADAD) Ứng dụng Android nâng cao

- Giai đoạn 4 (ADSE) An toàn và bảo mật ứng dụng trên hệ điều hành Android 

- Giai đoạn 5 (ADPJ) Đồ án cuối khóa

Tham khảo tại: http://android.bachkhoa-aptech.edu.vn/


Bachkhoa-Aptech - Tự hào 19 năm Kiến tạo IT chất lượng cao

#BachkhoaAptech #Làmtrướchọcsau #ITleader

   0968276996
< wire:id="Nbgui6qbqb8zFSQo5yUd" wire:initial-data="{"fingerprint":{"id":"Nbgui6qbqb8zFSQo5yUd","name":"embedded.footer","locale":"vn"},"effects":{"listeners":[]},"serverMemo":{"children":[],"errors":[],"htmlHash":"26380eb1","data":[],"dataMeta":[],"checksum":"e16771e64d445eca0c0b3e4d3413638c46fa93a6172352d2627a915bd36f698d"}}"!-- Messenger Plugin chat Code -->