[CCNA 7.0] Quá trình khởi động của router

08:56 20-06-2017BKAP Media

Khi một router Cisco được bật lên, router sẽ trải qua một tiến trình khởi động gồm các bước sau

ccna-7-0-qua-trinh-khoi-dong-cua-router

Khi một router Cisco được bật lên, router sẽ trải qua một tiến trình khởi động gồm các bước sau:

Bước 1 – P.O.S.T (Power On Self Test): Tại bước đầu tiên này, khi mới được bật lên, router chạy một chương trình kiểm tra phần cứng (Hardware Diagnostic) kiểm tra tình trạng của mọi module phần cứng. Khi mọi module đều qua được kiểm tra này, router tiến hành chuyển qua bước thứ 2.

Bước 2 – Load chương trình Bootstraps từ bộ nhớ ROM và RAM: Chương trình này chịu trách nhiệm tìm kiếm và load IOS dể vận hành router.

Bước 3 – Load IOS:

Chương trình bootstraps sẽ thực hiện load IOS cho Router theo trình tự sau:

  • Đầu tiên, tìm kiếm trên Flash, nếu trên Flash tồn tại IOS, giải nén và load IOS đầu tiên trong bộ nhớ Flash và RAM để vận hành router.
  • Nếu không có IOS nào tồn tại trong bộ nhớ Flash, thực hiện tìm kiếm trên các TFTP server.
  • Nếu sau các bước trên, vẫn chưa tìm được IOS, load hệ điều hành phụ trong bộ nhớ ROM để chạy, đưa router vào module ROMMON.

Bước 4 – Load file cấu hình:

Tùy thuộc vào giá trị của bit thứ 6 của thanh ghi cấu hình mà router sẽ thực hiện các phương thức load cấu hình khác nhau:

  • Nếu bít 6=0 (ví dụ: 0x2102): load file startup-config trong NVRAM vào RAM thành running-config để chạy.
  • Nếu bít 6=1 (ví dụ: 0x2142): bỏ qua file startup-config trong NVRAM, load vào một cấu hình trắng.
   0968276996
< wire:id="LSeZT9EJoFTtk3GqObIR" wire:initial-data="{"fingerprint":{"id":"LSeZT9EJoFTtk3GqObIR","name":"embedded.footer","locale":"vn"},"effects":{"listeners":[]},"serverMemo":{"children":[],"errors":[],"htmlHash":"26380eb1","data":[],"dataMeta":[],"checksum":"d80e70a079b9b47148e2764af5981be2047518dc20ea249556cb42e84a8a79d3"}}"!-- Messenger Plugin chat Code -->